Huset - 07x (Dromedar Film)

Ken Ring - Ger dig allt jag har (Dromedar Film)

Logent (Silverbullet film)

Naturbruksgymnasium Skog (Original Media)

Huset - Allting (Dromedar Film)

Ill Wicker - Darkling woods 

Muskelrockfilmen (Muskelfilm)

Gain Eleven - Candy & Cocaine (Warmland Visuals)

The Scrags - Never looking back 

Second Sun - Vems fel